Filters

Search for: [References = "22. Stojan M., Ostojić B.B., 2007, Przegląd metod ochrony środowiska w procesie planowania i projektowania autostrad w Chorwacji. Survey of environmeltal protection methods in process of motorway planning and Project making in Croatia \[in\:\] B. Jackowiak \(ed.\) Oddziaływanie infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą. Influence of Transport Infrastructure on Nature, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, Warszawa – Poznań – Lublin, on\-line\: http\:\/\/ztr.amu.edu.pl\/IoTIoN\/iotion_1.html."]

Number of results: 1

items per page

Szczepańska, Magdalena Wilkaniec, Agnieszka

2016
Article

This page uses 'cookies'. More information