Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "22. Salwicka B., 1978, Zmiany w zaludnieniu i użytkowaniu ziemi wsi górskich Masywu Śnieżnika w strefie granicy rolno\-leśnej, Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 2, Acta Universitatis Wratislaviensis, 324, s. 71–87."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information