Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "22. Rykiel Z., 1999, Przemiany struktury społeczno\-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców, Prace Geograficzne, 170, IG i PZ PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information