Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "22. Rudnicki R., 2001, Zmiany układu przestrzennego struktury agrarnej Polski Północnej w latach 1988–1998 \(Uwarunkowania – dynamika – kierunki\), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information