Filters

Search for: [References = "22. Pilch T., 2002, Równość szans edukacyjnych w kontekście warunków społecznych i regulacji reformy oświaty, \[w\:\] D. Waloszek, K. Wąż \(red.\), Nadzieja na zmianę. Szanse edukacyjne młodego pokolenia ze środowiska wiejskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zielona Góra."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information