Filters

Search for: [References = "22. Pawłowska K., 2008, Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu\: partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information