Filters

Search for: [References = "22. Korenik S., 1998, Zarządzanie rozwojem lokalnym \(gminy\), \[w\:\] S. Dolata \(red.\), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information