Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "22. Klemens B., 2011, Współpraca władz samorządowych z przedsiębiorcami – na przykładzie wybranych inicjatyw klastrowych, \[w\:\] S. Korenik, Z. Przybyła \(red.\), Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 210–221."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information