Filters

Search for: [References = "22. Karpa A., Łaguna T., Witkowska\-Dąbrowska M., Zapotoczna M., 2010, Środowisko i zasoby naturalne, \[w\:\] T. Łaguna, M. Witkowska\-Dąbrowska \(red.\), Zarządzanie zasobami środowiska, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok–Olsztyn, s. 11–47."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information