Filters

Search for: [References = "22. Gałczyńska B., Kulikowski R., 1982, Struktura przestrzenna rolnictwa indywidualnego w województwie stołecznym warszawskim, Dokumentacja Geograficzna, 5–6, IGiPZ PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information