Filters

Search for: [References = "21. Pawłowska K., 2008, Idea i metody partycypacji społecznej w architekturze krajobrazu, \[w\:\] U. Myga\-Piątek, K. Pawłowska \(red.\), Zarządzanie krajobrazem kulturowym, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 10, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, s. 617–624."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information