Filters

Search for: [References = "21. Krąż P., Wójcik S., 2015, Mikroregiony fizycznogeograficzne polskiej części Bruzdy Podtatrzańskiej i Pogórzy Przedtatrzańskich, \[w\:\] J. Liro, M. Liro, P. Krąż \(red.\), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, 3, IGiGP UJ, Kraków, s. 131–147."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information