Filters

Search for: [References = "21. Korcelli P., 2011, Rola geografii w badaniu i konstruowaniu planów przestrzennego zagospodarowania kraju, \[w\:\] A. Kostrzewski, W. Maik, R. Brudnicki \(red.\), Geografia wobec problemów współczesności. 5 Forum Geografów Polskich, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 69–78."]

Number of results: 0

No results. Change search criteria.

This page uses 'cookies'. More information