Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "21. Kołodziejczyk D., 2002, Uwarunkowania społeczno\-gospodarcze lokalnego rozwoju gospodarczego, Studia i Monografie, 113, IERiGŻ, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information