Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "21. Janc K., 2009, Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 8, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Unwersytet Wrocławski, Wrocław."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information