Filters

Search for: [References = "21. Gorączko M., Gorączko A. 2016, Potencjalne znaczenie tradycyjnego budownictwa wiejskiego w rozwoju gminy Uniejów, \[w\:\] K.Heffner, B.Klemens \(red\), Obszary wiejskie – wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość, Studia KPZK PAN, 167, s. 156–171."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information