Filters

Search for: [References = "21. Śleszyński P., 2006, Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego, \[w\:\] A. Richling, B. Stojek, M. Strzyż, I. Szumacher, E. Świercz \(red.\), Regionalne studia ekologiczno\-krajobrazowe, Problemy Ekologii Krajobrazu, XVI\/2, WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, s.75–88."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information