Filters

Search for: [References = "20. Tarajko\-Kowalska J., 2009, W poszukiwaniu inspiracji – kolor w tradycyjnej architekturze wsi Opolskiej, \[w\:\] Z. Kuriata, Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 12, Sosnowiec s. 58–62."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information