Filters

Search for: [References = "20. Sztando A., 2008, Typowe problemy planowania strategicznego w polskich samorządach \[w\:\] M. Dylewski \(red.\), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Rozwój, innowacyjność, infrastruktura, Zeszyty Naukowe, 501, Ekonomiczne Problemy Usług, 22, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 193–202."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information