Filters

Search for: [References = "20. Suliborski A., 2008, O znaczeniu syntezy naukowej w geografii, \[w\:\] S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik \(red.\), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 79–90."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information