Filters

Search for: [References = "20. Pisarek T., 2007, Analiza atrakcyjności turystycznej i jej determinant w aspekcie przestrzennym na przykładzie województwa podkarpackiego, \[w\:\] W. Kurek, R. Faracik \(red.\), Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. t. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 213–223."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information