Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "20. Ostrowski K., Bogdał A., 2008, Ocena jakości i walorów użytkowych wody odpływającej ze zlewni potoku Korzeń w aspekcie jej magazynowania w zbiorniku małej retencji, Acta Scientiarum Polonorum – Kształtowanie Środowiska, 7 \(3\), Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Siedlce, Szczecin, Warszawa, Wrocław, s. 3–11."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information