Filters

Search for: [References = "20. Michałowski S., 2006, Polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym a społeczeństwo obywatelskie, \[w\:\] S. Michałowski, W. Mich \(red.\), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją \- public relations \- promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej\-Curie, Lublin, s. 147\-156."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information