Filters

Search for: [References = "20. Kozłowska A., Rączkowska Z., 1999, Środowisko wysokogórskie jako system wzajemnie powiązanych elementów, \[w\:\] A. Kotarba, A. Kozłowska \(red.\), Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Prace Geograficzne, 174, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 121–127."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information