Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "20. Komornicki T., Śleszyński P., 2009. Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto\-wieś \[in\:\] J. Bański \(ed.\), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, Warszawa\: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 9\-38."]

Number of results: 1

items per page

Śleszyński, Przemysław Bański, Jerzy (1960– ) Degórski, Marek Komornicki, Tomasz

2017
Journal/Article

This page uses 'cookies'. More information