Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "20. Kłodziński M., 2006, Aktywizacja społeczno\-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information