Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "20. Heffner K., Rosner A., 2005, Zróżnicowanie przestrzenne rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w Polsce, \[in\:\] K. Zawalińska \(ed.\), Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, pp. 229–241."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information