Filters

Search for: [References = "20. Heffner K., 2015, Przestrzeń jako uwarunkowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Wieś i Rolnictwo, 2 \(167\), s. 83–103."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information