Filters

Search for: [References = "20. Goszczyński W., 2008, Kształtowanie synergicznych form kapitału społecznego jako warunek prawidłowej aktywizacji społeczności lokalnych na przykładzie pilotażowego programu LEADER\+, \[w\:\] H. Podedworna, P. Ruszkowski \(red.\), Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 102–122."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information