Filters

Search for: [References = "2. Komornicki, T. \(2008 b\), Polska granica wschodnia—zmiany w natężeniu, strukturze i kierunkach interakcji w latach 1990–2007, in\: Dołzbłasz, S. and Raczyk, A. \(eds.\), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno\-przestrzennych. Europa bez granic—nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4, Wrocław, 109–119."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information