Filters

Search for: [References = "2. Komornicki, T. \(1999\), Wschodnia strefa aktywności gospodarczej w krajowej i kontynentalnej sieci transportowej \(Dynamika układów komunikacyjnych, przejścia graniczne, ruch tranzytowy\), in\: Horodeński, R. and Rościszewski, M. \(eds.\) Wschodnia strefa aktywności gospodarczej, Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok, 229–252."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information