Filters

Search for: [References = "2. Heffner K., 2007, Fundamenty procesu przemian aktywizacyjnych na obszarach wiejskich, \[w\:\] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński \(red.\), Odnowa wsi w integrującej się Europie, IRWiR, Warszawa, s. 51–65."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information