Filters

Search for: [References = "2. Domański, B. \(2008\), Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju, in\: Marszał T. \(ed.\), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, Studia KPZK PAN, 120, 135–143."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information