Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "2. Churski P., 2008, Przemiany polskiej polityki regionalnej po akcesji do UE. Europejskie uwarunkowania – krajowe konsekwencje, \[w\:\] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz \(red.\), Region społeczno\-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s.153–188."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information