Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "2. Brzeziński C., 2015, Polityka przestrzenna w Polsce. Instytucjonalne uwarunkowania na poziomie lokalnym i jej skutki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information