Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "2. Bivand R., 1980, Autokorelacja przestrzenna a metody analizy statystycznej w geografii, \[w\:\] Z. Chojnicki \(red.\), Analiza regresji w geografii, PWN, Poznań, s. 23–38."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information