Filters

Search for: [References = "2. Bajerowski T., 1991, Ocena, ochrona i kształtowanie krajobrazu wiejskiego, jako składnik programowania prac urządzeniowo\-rolnych, Uniwersytet Warmińsko\-Mazurski, Olsztyn \(rozprawa doktorska\)."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information