Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "2. Bański J., 2008, Strefa podmiejska – już nie miasto, jeszcze nie wieś, \[w\:\] A. Jezierska\-Thole, L. Kozłowski \(red.\), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko\-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 29–43."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information