Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "2. BOLTIŽIAR M., 2007. Štruktúra vysokohorskej krajinyTatier \(veľkomierkové mapovanie, analýzaa hodnotenie zmien aplikáciou údajov diaľkovéhoprieskumu Zeme\). Nitra\: Fakulta prírodných viedUniverzity Konštantína Filozofa, Ústav krajinnejekológie SAV Bratislava, pobočka Nitra, Slovenskýnárodný komitét preprogram UNESCO Človeka biosféra."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information