Filters

Search for: [References = "19. Wilczyński R., 2012, Społeczność wiejska jako aktywny podmiot rozwoju – możliwości i ograniczenia, \[w\:\] Odnowa wsi szansą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, materiały z Forum Debaty Publicznej pt. \"Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju\", Warszawa, s. 33–35."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information