Filters

Search for: [References = "19. Sobala\-Gwosdz, A. \(2007\), Siła i zasięg przestrzennego oddziaływania Rzeszowa jako głównego ośrodka regionalnego Polski Południowo\-Wschodniej, in\: Makieła Z. and Fedan R. \(eds.\), Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów\-Lwów, Biuletyn KPZK PAN, 230, 151–164."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information