Filters

Search for: [References = "19. Rudnicki R., 2014, Analiza absorpcji środków WPR i ich wpływu na zmiany strukturalne w rolnictwie polskim, \[w\:\] B. Głębocki \(red.\), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, GUS, Warszawa, s. 441–463."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information