Filters

Search for: [References = "19. Maik W., Parysek J., Wojtasiewicz L., 1978, Podstawowe zagadnienia identyfikacyjne barier wzrostu w gospodarce przestrzennej, \[w\:\] Bariery wzrostu w gospodarce przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, 99, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1978, s. 22–31."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information