Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "19. Lisowski A., Grochowski M., 2009, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 217–281."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information