Filters

Search for: [References = "19. Fedyszak\-Radziejowska B., 2006, Kapitał społeczny wsi – w poszukiwaniu utraconego zaufania, \[w\:\] K. Szafraniec \(red.\), Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie\-społeczność lokalna\-edukacja, IRWiR PAN, Warszawa, s. 71–120."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information