Filters

Search for: [References = "18. Szczepański M. S., 1990, Społeczne wytwarzanie przestrzeni miejskiej i generowanie znaczeń, \[w\:\] J. Wódz \(red.\), Przestrzeń znacząca, Studia Socjologiczne, Śląski Instytut Naukowy, Katowice, s. 154–179."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information