Filters

Search for: [References = "18. Sokołowski D., 2008, Miasta nowe i potencjalne jako główne elementy kontinuum wiejsko\-miejskiego w Polsce, \[w\:\] A. Jezierska\-Thöle, L. Kozłowski \(red.\), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko\-wiejskiego, Wyd. Naukowe UMK, Toruń, s. 63–78."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information