Filters

Search for: [References = "18. Rykiel Z., 1994, Główne kierunki i metody badań w polskiej geografii osadnictwa, \[w\:\] S. Liszewski \(red.\), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918–1993, t. 2\: Kierunki badań naukowych, PTG, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź, s. 251–264."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information