Filters

Search for: [References = "18. Regulska E., 2008. Ocena stanu środowiska przyrodniczego krajobrazów z zastosowaniem wskaźników faunistycznych. \[w\:\] T.J. Chmielewski \(red.\), Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych\: meta\-analizy, modele, teorie i ich zastosowania. Problemy Ekologii Krajobrazu 21. Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Lublin, s. 193\-206."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information