Filters

Search for: [References = "18. Potwora W., 1998, Wymiary analizy strategicznej a formułowanie strategii w marketingu regionalnym, \[w\:\] S. Dolata \(red.\), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, t. II, Uniwersytet Śląski, Opole, s. 441–449."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information